Güney Doğu Avrupa Gençlik Haber Odası, Gençlik Aktivizmini Geliştirme Merkezi tarafından kurulan Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova'dan* (UNSCR 1244 kapsamında) genç gazeteciler ve gazeteci öğrencilerden oluşan bir ağdır.  CROA genç gazetecilere birlikte çalışma, ifade özgürlüğü ile ilgili konularda haber yapma ve gazetecilik becerilerini geliştirme fırsatı veriyor.  Çıktıları bu platformda yayınlanacak ve bölgede yaygın olarak dağıtılacaktır.

 

UNESCO AB tarafından finanse edilen “Güney Doğu Avrupa ve Türkiye'de Medyada Güven Oluşturma – 2. Aşama” projesi kapsamında oluşturulan GDA Gençlik Haber Odası, medyaya olan güveni artırmak için genç gazeteciler ve gençler arasında bir köprü görevi görmeyi amaçlıyor.  Buradaki fikir, bu ağın, Dünya Basın Özgürlüğü Günü veya Küresel MIL Haftası gibi küresel veya bölgesel konferansları kapsayacak şekilde dahil edilmesi ve bu etkinliklerin kaliteli multimedya kapsamını üretmek ve bölgedeki gençler arasında bu konularda farkındalık yaratmaktır.

 

CROA tarafından yönetilen GDA Gençlik Haber Odası üyeleri, gazetecilerin ifade özgürlüğü ve güvenliğine ilişkin uluslararası standartlar, gazetecilerin çalışma hakları ve çalışma koşulları, gazetecilerin mesleki ve etik standartları da dahil olmak üzere çok çeşitli konularda uluslararası uzmanlardan eğitim almaktadır. Gazetecilik ve medya özdenetim, Medya ve Bilgi Okuryazarlığı (MIL) ve dezenformasyonla nasıl mücadele edileceği.

 

The Room, temel olarak 30'dan fazla genç gazetecinin seslerini ve bakış açılarını içeren bu GDA Gençlik Haber Odası'nın çıktılarını sunan ve makaleler, videolar, fotoğraflar, arka plan hikayeleri, röportajlar ve diğer gazetecilik biçimlerinin yaratıcı bir karışımını sunan dijital platformdur. 

PROJE HAKKINDA